Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Tudománytörténeti újdonságok az Irodalomtudományi Intézet legújabb könyvtermése alapján

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének
és az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának
közös rendezvénye

Jövőformáló tudomány
Tudománytörténeti újdonságok az Irodalomtudományi Intézet
legújabb könyvtermése alapján

Időpont: 2020. november 25.  

BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár
Online közvetítéssel

10.00–10.10 Kecskeméti Gábor – Köszöntő
10.10–10.30 Kiss Farkas Gábor – Szilágyi Emőke Rita ed., Nicolaus Olahus 450: Proceedings of the
International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death c. kötetről
10.30–10.50 Kecskeméti Gábor – Tasi Réka, Móré Tünde szerk., Interkonfesszionalitás és irodalom a kora
újkorban c. kötetről
10.50–11.20 Szünet
11.20–11.40 Lengyel Réka – Dieter Breuer, Tüskés Gábor, Lengyel Réka Hrsg., Aufgeklärte Sozietäten,
Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa c. kötetről
11.40–12.00 Csörsz Rumen István – Dóbék Ágnes, Mészáros Gábor, Vaderna Gábor eds., Media and
Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 c. kötetről
12.00–12.20 Rózsafalvi Zsuzsanna – Török Zsuzsa s. a. r., Arany János: Elbeszélő költemények c. kötetről
12.20–13.20 Szünet
13.20–13.40 Z. Varga Zoltán – Hajdu Péter, Kálmán C. György,  Mekis D. János, Z. Varga Zoltán szerk.,
Leírás: Elmélet, irodalom, kép c. kötetről
13.40–14.00 Molnár Tamás Gábor – Palkó Gábor: A másodlagos megfigyelés gyakorlatai: Analóg és
digitális szövegpraxisok olvasatai rendszerelméleti és médiaarcheológiai összefüggésben c.
kötetről
14.00–14.20 Szávai Dorottya – Szávai Dorottya, Földes Györgyi szerk., Kánon és komparatisztika:
A kánonok többszólamúsága c. kötetről
14.20 Zárszó

Meghívó