Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

(A RENDEZVÉNY ELMARAD!) Rongyszőnyeg vagy patchwork?

„RONGYSZŐNYEG VAGY PATCHWORK?”
TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉSI FORMÁK ÉS NORMÁK, EGYÜTTÉLÉSI SIMULÁSOK ÉS KONFLIKTUSOK MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A TÁRSADALMI KONFLIKTUSOKRÓL
EFOP-3.6.2-16-2017-00007

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, mint az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban c. projektet megvalósító konzorcium tagja tisztelettel meghívja Önt szakmai rendezvényére.
A konferencia célja a bölcsészettudományi alprojekt keretében megvalósult kutatómunka bemutatása.

Időpont: 2020. március 30.  10:00

Helyszín: MTA MAB Székház   (Miskolc, Erzsébet tér 3. )

Szervezők: Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete,
MAB Társadalomelméleti Szakbizottságának Szociológiai Munkabizottsága

PROGRAM:
09:30 - 10:00
REGISZTRÁCIÓ                        

10:00 - 10:20                            
MEGNYITÓ

Prof. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, Dékán BTK
Dr. Nagy Zoltán, projektvezető ME

10:20 -11:50    
PLENÁRIS ÜLÉS I.

1.    Dr. Szabó-Tóth Kinga (ME BTK ATTI):
A konfliktuskutatás irányai és főbb eredményei
2.    Siskáné Dr. Szilasi Beáta – Vadnai Péter (ME MFK FGI):
A társadalmi konfliktusok megjelenése  járási szinten - adatok és térbeliség
3.    Mihályi Helga (ME BTK ATTI):
Kvantitatív konfliktuskutatás  - elemzés a kérdőíves adatfelvételek alapján
4.    Dr. Havasi Virág (ME BTK ATTI):
Civil konfliktusok? Társadalmi konfliktusok és civil szervezetek (Fulókércs és Miskolc példáján)
5.    Gyukits György (ME BTK ATTI):
Konfliktusok és a település szociális háttere közötti kapcsolat
(Bükkszentkereszt és Taktaszada példáján)
6.    Dr. Osváth Andrea (ME BTK ATTI):
Konfliktusok az oktatás és a kulturális élet területén Ózdon

11:50 - 12:20    
EBÉDSZÜNET

12:20 - 14:05

PLENÁRIS ÜLÉS II

1.    Rada János (ME BTK TTI):
Ózdi fiatalok szülővárosukkal kapcsolatos attitűdjei
2.    Dr. Kasznár Attila (ME BTK ATTI):
Nehéz sorsú települések az Alsó-Bodrogközben
3.    Dr. habil. Fazekas Csaba (ME BTK ATTI):
Társadalmi és politikai konfliktusok a kisegyházak körül a   rendszerváltás utáni Magyarországon
4.    Dr. Fekete Sándor (ME BTK ATTI):
A feloldhatatlan konfliktusok "feloldása": a polgári engedetlenség
5.    Dr. Kapusi Angéla (ME BTK ATTI és TI):
A hazai irodalomtanítás problémaköre és konfliktusai: a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalom kontra kötelező olvasmányok
6.    Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő (ME BTK MNYII):
Nyelvi, nyelvhasználati és kommunikációs konfliktusok
7.    Mgr. Dr. Iveta Jeleňová - Mgr. Dr. Zlatica Sáposová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - CSPV Spoločenskovedný ústav SAV Košice):  
Kassa lakosságának nyelvi képe - nyelvhasználat a hivatalos érintkezésben


14:05 - 14:20
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Meghívó