Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

"Regio et religio - Hívek és felekezetek Észak-Magyarországon (múlt és jelen) " nemzetközi interdiszciplináris konferencia

MEGHÍVÓ  

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB)  
Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága,  
az Éltető Lélek Alapítvány (Miskolc) és a
Miskolci Egyetem Kreatív Régió-munkacsoportja
 
Regio et religio –  
Hívek és felekezetek Észak-Magyarországon (múlt és jelen)

címmel nemzetközi interdiszciplináris konferenciát szervez Miskolcon,  

Időpont: 2021. szeptember 16–17-én (csütörtök–péntek)

Helyszín: MTA MAB székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

A konferencia védnöke: PROF. DR. BERKŐ PÉTER  
az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) alelnöke  

PROGRAM

2021. szeptember 16. csütörtök

9.00–10.00 Regisztráció
10.00 A Védnök és a Szervezők köszöntője  
10.20 DR. HABIL. DOLHAI LAJOS
A felekezetek helyzete regionális és transzregionális szinten
10.40 GECSE ATTILA
Az ökumené napjainkban
11.00 DR. KECSKÉS JUDIT
Keresztnév – vallás – identitás
11.20 DR. BODNÁR MÓNIKA
Egy elnéptelenedő görögkatolikus település  – Tornabarakony – egyháztörténete
11.40 Kávészünet
12.00 DR. LENGYEL GYULA
A társadalmi változások hatása az észak-magyarországi  régió családjainak hitéletére
12.20 DR. VÁRHELYI TAMÁS
Felekezetek szerepe a bortermelésben és borgazdaságban  
12.40 MOLNÁR DÁVID
A munkáskérdés és a szocializmus megjelenése az egri főegyházmegye papságának irodalmi tevékenységében a dualizmus időszakában
13.00 Ebédszünet
14.00 DR. HABIL. KÓNYA  ANNAMÁRIA  
Református egyház a felső-zempléni mezővárosokban  16–18. században
14.20 PROF. DR. KÓNYA PÉTER
Zsidók felső-zempléni és ungi mezővárosokban  a 18. és 19. században
14.40 SZISZKOSZNÉ  DR. HALÁSZ DOROTTYA
Izraelita élettörténetek az abaúji Cserehátról
15.00 Kávészünet
15.30 DOBOS MARIANNE
Ugye, atyafiak vagyunk? Kelemen Didák atya a hit és  a szeretet igehirdetője
15.50 DR. VÁRHELYI KRISZTINA
A református és katolikus Rákócziak rezidenciája:  Felsővadász – Egy jövőbeni történeti emlékhely
16.10 MÁGER ÁGNES
A szendrői plébániatemplom (egykori ferences templom)  jelenkori freskóinak ikonográfiai programja
 

2021. szeptember 16. (csütörtök)

17.00: Kísérő program
Helyszín: Zenepalota (Miskolc-Belváros, Bartók Béla tér 1.)
„Intelmek” (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez)
Előadja:
ÚJHELYI KINGA színművész − ének és szövegmondás; LUKÁCS MIKLÓS cimbalomművész – cimbalom    


Szeptember 17. péntek8.30–9.00 Regisztráció  
9.00 DR. LIMBACHER GÁBOR
Kegyhely-, zarándokhely-, búcsújáró hely-példák  Észak-Magyarországról
9.20 DR. LENGYEL ÁGNES
Felekezetek és nemzetiségek egy nógrádi településen  
9.40 DR. HABIL.  TENGELY ADRIENN
A hitbuzgalmi társulatok az Egri Főegyházmegyében  a 19–20. században
10.00 DR. HORVÁTH ISTVÁN
Katolikus egyházmegyei határok változása a régióban  a 20. században.
10.20 Kávészünet
10.40 DR. HABIL. SZABÓ-TÓTH KINGA
„Menjetek be a szoros kapun!” Az egyházak társadalmi- szociális szerepvállalása a régióban
11.00 DR. B. KOVÁCS ISTVÁN
Etnikumok és felekezetek Rimaszombatban  a 16–18. században
11.20 DR. HABIL. GYULAI ÉVA
Felekezetek az abaúji Csereháton a 18. században
11.40 SZABÓ ROLAND
A kányi görögkatolikus parókia Trianon után 12.00 Hozzászólások, vita, a konferencia zárása
13.00 Fogadás a konferencia résztvevőinek  
 

Kísérő program
 
14.30 A miskolc-diósgyőri Szűz Mária Szent Neve műemléktemplom  (Miskolc-Diósgyőr, Puskás Tivadar u. 1.) és a  
WOW Szabadidő Park – Tündérkert  (Miskolc-Diósgyőr, Tokaji Ferenc u. 63.) megtekintése  

A konferencián való részvételnél kérjük figyelembe venni a hatályos járványügyi szabályokat!        

Rendezvény megtartása kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy  részvételével történhet. 

Maszkhasználat javasolt!                Meghívó