Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Nevelés és művelődés: út a világ megismeréséhez

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézet

Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA)) Egri Tagszervezete
Miskolci Akadémiai Bizottság Pedagógiai Szakbizottság
Magyar Pedagógiai Társaság Eszterházy Tagozata

„Nevelés és művelődés: út a világ megismeréséhez” – Tudományos konferencia

Időpont: 2022. november 24. 12.00-17.00

Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Líceum, 214

Program

Megnyitó: Dr. habil. Szűts Zoltán, dékán, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pedagógiai Kar

Digitalizáció, közművelődés


•    Dr. Szűts Zoltán: Óriások vállán állunk
•    Dr. Simándi Szilvia: Közösségi művelődés online környezetben
•    Dr. Kenyeres Attila: A közösségek hatékony kommunikációja a közösségi média felületein
•    Dr. Oszlánczi Tímea: A közművelődési alapellátás biztosításának nehézségei
•    Rakusz Márta: Magyarországi közösségi alapítványok a helyi közösségépítés és az adományozási kultúra fejlesztésének szolgálatában

Iskolapedagógia


•    Dr. Turós Mátyás: A morális ítéletek vizsgálata nyílt végű kérdésekkel
•    Dr. Orgoványi-Gajdos Judit: Hogyan lehetne vonzóvá tenni a matematika és természettudományos tantárgyakat a diákok számára?
•    Dr. Virág Irén: A mentortanár szerepe a pedagógussá válásban
•    Dr. Mogyorósi Zsolt: Mentortanárképzési program külföldi partnerintézményekkel
•    Zagyváné Dr. Szűcs Ida: Kilencedik évfolyamos tanulók énhatékonyság észlelése

Nevelés-és művelődéstörténet


•    Dr. Antal Éva: Mary Wollstonecraft (1759-1797): egy 18. századi európai gondolkodó (nő) (ön)képzése
•    Dr. Tengely Adrienn: „A mit az ember nem ért, arra nem szokott figyelmezni, s ha látja is, nem tudja önhasznára fordítani." Magyar nyelvű liturgiamagyarázó könyvek a vallási felnőttképzés szolgálatában a 19. század első felében
•    Dr. Kovács László: Mozzanatok az egri tanítójelöltek XIX. századi kántorképzéséből

Zárszó: Dr. habil. Virág Irén intézetigazgató, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézet

Meghívó