Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Kulcsár Péter (1934-2013) Emlékülés

A Miskolci Egyetem BTK,
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (MTA MAB)

Nyelv- és Irodalomtudományi és Történettudományi Szakbizottsága és az

MTA BTK Irodalomtudományi Intézete



Kulcsár Péter (1934–2013)

az MTA doktora, a Miskolci Egyetem BTK professzora és
az ELTE Egyetemi Könyvtár ny. főigazgató-helyettese

születésének 80. évfordulója
és akadémiai doktori értekezésének megjelentetése alkalmából
emlékülést rendez Miskolcon.



Időpont:

2015. január 21. 10:00–14:00

Helyszín

MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)





Program:


10:00–10:40

Köszöntések, megemlékezés Kulcsár Péterről


Előadások

Farkas Gábor Farkas, Országos Széchényi Könyvtár
A két Péter: Ransanus és Kulcsár


10:40–11:00

Nagy Imre, Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya, Szlovákia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
A felföldi erazmisták


11:00–11:20

Gyulai Éva, Miskolci Egyetem
Lúd és Vízöntő: Bocatius hexastichonja Mágocsy Ferenchez (†1611) és
Alaghy Ferenc báróhoz (†1612)


11:20–11:40

Szünet


11:40–12:00

Monok István, MTA Könyvtár és Információs Központ
Peter Felckmann, egy elfeledett erdélyi szász grécista


12:00–12:20

Kasza Péter, Szegedi Tudományegyetem
Perújrafelvétel egy minden gyanú felett álló püspök ügyében; avagy
Brodarics István 1526-os oklevélhamisítási ügye


12:20–12:40

Nagy Gábor, Miskolci Egyetem
„sub pallio Suetico animum plane Danicum agere non verentur” – Dánellenesség a késő középkori, kora újkori svédországi latin nyelvű történetírásban


12:40–13:00

A konferencia zárása


13:00–14:00

Könyvbemutató, sajtóbemutató
Kulcsár Péter: A történelemszemlélet előzményei. Ács Pál előszavával.
Balassi Kiadó, Budapest, 2014




A könyv a tér, az idő, az okság és a célelvűség megnyilatkozásainak formáit kutatja az őskezdetektől a reneszánsz koráig. A szerző, Kulcsár Péter (1934–2013) a humanizmuskutatás meghatározó alakja volt, aki egész életét a reneszánsz kori történetírás tanulmányozásának szentelte. Ez a műve az 1980-as években keletkezett, de könyvként most jelenik meg először. Bevezetésül szolgálhatott volna egy nagyszabású, a magyarországi reneszánsz történetírás történetéről szóló elképzelt szintézishez. Egy el nem készült monográfia előszava. Mégis kerek egész: nagy ívű tanulmány a történelmi gondolkodás legáltalánosabb problémáiról.



A konferencia nyilvános, minden érdeklődőt várunk.