Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

A KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI ÉSZAK(KELET)-MAGYARORSZÁGON A MODERN KORBAN

A KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI
ÉSZAK(KELET)-MAGYARORSZÁGON
A MODERN KORBAN
(III. Nemzetközi régiótörténeti konferencia)
 
Időpont: 2021. október 20-21.
 
Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
 
 
Szervezők:
 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem OTKA Régiótörténeti kutatócsoportja (FK 137821)
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága,
valamint Történettudományi Munkabizottsága


A konferencia nyilvános, de védettségi igazolvány kötelező az épületbe történő belépéshez!


2021. október 20.

Megnyitó és plenáris előadások – Díszterem
Moderátor: Gál Máté
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 
 
9:30 – 9:40
Köszöntő, a konferencia megnyitása
 
9:40 – 10:10:
Fábián Máté, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Másfél évszázad a közigazgatás területi beosztásának kérdésében
Áttekintés régiós szemszögből
 
10:10 – 10:40:
Pap József, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
A nobile officiumtól a közigazgatási hivatásig
Hivatali életpályák a 19. századi Magyarországon
 
 
 
2021. október 20.
 
Szekció I. – Díszterem
Levezető elnök: Bodovics Éva, PhD.
(MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára)
 
11:00-11:20:
Bodnár Tamás – Gyulai Éva, PhD.
(MNL BAZML – Miskolci Egyetem)
Szerzet és birtok - A tapolcai bencés apátság
birtokosai és adózói a 14-16. században
 
11:20-11:40:
Tóth Arnold, PhD.
(Herman Ottó Múzeum)
Falu a városban – Miskolc és Görömböly
kulturális kapcsolatai a 19–20. században
 
11:40-12:00:
Hajdú Ildikó, PhD.
(Herman Ottó Múzeum)
Városi főmérnököktől a területi főépítészekig.
Nagy-Miskolc szocialista városrendezési
koncepciójának kialakulása
 
12:00-12:20:
Kis József
(MNL BAZML)
Miskolc és városrészei közigazgatási vezetői a
kommunista hatalomátvétel sodrában
 
 
 
Szekció II. – Deák-terem
Levezető elnök: Pap József, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 
11:00-11:20:
Molnár Dávid
(MNL HML)
Közszolga és közellenség - Kolacskovszky Lajos
közéleti pályafutása
 
11:20-11:40:
Kökény Ferenc
(Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény)
A hatvani államrendőrség kirendeltségéről és
egy kultúrapártoló rendőrparancsnokról
 
11:40-12:00:
Gyebnár Kristóf
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Városvezetők és a politikai fordulatok.
Balassagyarmat és Salgótarján polgármesterei a
20. század első felének átmeneteiben
 
12:00-12:20:
Kozéki Krisztián
(Vachott Sándor Városi Könyvtár)
Dr. Harrer Ferenc kormánybiztosi szerepe
Gyöngyös város 1917. évi tűzvész utáni
újjáépítésében
 
12:20-12:40: Vita
 
EBÉDSZÜNET  

Szekció III. – Díszterem
Levezető elnök: Tóth Arnold, PhD.
(Herman Ottó Múzeum)
 
14:00-14:20:
Gyulai Éva, PhD.
(Miskolci Egyetem)
A telekkönyvezés kezdetei Miskolc kiváltságos
mezővárosban (1702, 1793, 1817)
 
14:20-14:40:
Mihály Renáta
(Pécsi Tudományegyetem)
Szabadkirályi város helyett önállótörvényhatóság
Miskolcon
 
14:40-15:00:
Csíki Tamás, PhD.
(Miskolci Egyetem)
Panama a városházán. A közigazgatás
hétköznapjai Miskolcon az 1930-as években
 
15:00-15:20:
Vámosi Katalin
(Herman Ottó Múzeum)
Halmay Béla relikviák a Herman Ottó Múzeumban
– a miskolci polgármester fotókon és festményen
 
 15:20-15:40:
Dobák Judit, PhD.
(Miskolci Egyetem)
Gyár a városban. Iparosodás és közigazgatás:
hogyan nem lett gyárváros Diósgyőr-vasgyár?


Szekció IV. – Deák-terem
Levezető elnök: Fábián Máté, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 
14:00-14:20:
Bodovics Éva, PhD.
(MNL BAZML)
1873: Egy nehéz év a közigazgatás szemével
 
14:20-14:40:
Buzgó Gábor
(Debreceni Egyetem)
Falvak közötti laterális kapcsolatok Északkelet-
Magyarország határmenti térségében a 20.
század első harmadában
 
14:40-15:00:
Suslik Ádám, PhD.
(MNL OL)
Közigazgatás a hadtáp- és hadműveleti területté
minősített Északkelet-Magyarország
vármegyéiben, 1914–1916
 
15:00-15:20:
Gál Máté
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
A katolikus egyház állami ellenőrzése különös
tekintettel a közigazgatás szerepkörére - Heves
megyei példák (1945-1953)
 
 
15:40-16:00: Vita
16:00-16:20: Kávészünet  
 
 
Szekció V. – Díszterem
Levezető elnök: Csíki Tamás, PhD.
(Miskolci Egyetem)
 
16:20-16:40:
Pétervári Máté, PhD.
(Szegedi Tudományegyetem)
A polgári kori Magyarország járási szervezetének
kiépítése Északkelet-Magyarországon
 
 
16:40-17:00:
Vesztróczy Zsolt, PhD.
(Országos Széchényi Könyvtár)
A közigazgatási reformok igézetében (Grünwald
Béla a magyar közigazgatás polgári
átalakításáért)
 
17:00-17:20:
Borbély Tamás
(Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér)
Tervek, elképzelések az első bécsi döntést követő
közigazgatási „újratervezéshez” – a sajtó
tükrében
 
 
 
Szekció VI. – Deák-terem
Levezető elnök: Bartók Béla, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 
16:20-16:40:
Stefán Antal Krisztián
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
A szervezett bűnözés alakulása Nógrád megyében
a Kádár-korszak első éveiben
 
 
16:40-17:00:
Tornai Csongor Gáspár
(Kispesti Gábor Áron Általános Iskola)
„Megmaradni magyarnak”: a határon túli
magyarság oktatása
 
 
17:00-17:20:
Sebők Balázs, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Szolnok megye gazdaságfejlesztése a megyei és a
központi bürokratikus apparátus eltérő
elképzeléseinek tükrében (1950-1970)
 
17:20-17:40: Vita
18:00-tól: Fogadás a konferencia előadói számára
Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjének meghívása
(Miskolc, Városháza)
 
 
 
2021. október 21.

Szekció VII. – Díszterem
Levezető elnök: Fedinec Csilla, PhD.
(ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont)
 
09:00 – 09:20:
Faragó Dávid
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Sáros vármegye igazgatási reformja (1556−1568)
 
09:20 – 09:40:
Kőmíves Tibor
(Miskolci Egyetem)
Kassa közigazgatása 1840-1861
 
09:40 – 10:00:
Bartók Béla, PhD.
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Sáros vármegye közigazgatása és az orosz betörés 1914-1915-ben
 
10:00 – 10:20:
Janek István, PhD.
(ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
Dvortsák Viktor sáros megyei levéltáros esélyei 1918-ban egy új állam létrehozására Kelet Magyarországon
Szlovák Népköztársaság néven
 
10:20-10:40: Vita
10:40-11:00: Kávészünet
 
 
Szekció VIII. – Díszterem
Levezető elnök: Gyulai Éva, PhD.
(Miskolci Egyetem)
 
11:00 – 11:20:
Molnár Ferenc, PhD.
(II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Az Ungvári Kerület mint Kárpátalja előképe, 1849. október – 1850. március
 
11:20 – 11:40:
Molnár D. István
(II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Kárpátalja közigazgatási térfelosztásának átalakulása a Csehszlovák időszakban (1919–1938)
 
11:40 – 12:00:
Fedinec Csilla, PhD.
(ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont)
A kormányzó intézménye Kárpátalja történetében
 
12:00 – 12:20:
Dobos Sándor
(II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
A 20. század drámai fordulatainak következményei Kárpátalja közigazgatására és községneveire nézve
 
12:20 – 12:40: Vita, a konferencia zárás

Meghívó