Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

A kísérletező Arany János

Aranykorona Hotel, MAB Székház Miskolc

A KÍSÉRLETEZŐ ARANY JÁNOS


A Miskolcon
2018. május 25–26-án
a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája
és
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságnak Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága által
megrendezendő konferencia programjaIdőpont: 2018. május 25. (péntek)
Helyszín: Aranykorona Hotel, Miskolc, Kisavas Alsó sor 19.

 

10:00–10:30    Regisztráció Helyszín: Aranykorona Hotel, Miskolc, Kisavas Alsó sor 19.
10:30–11:00    Köszöntők
11.00–13:00    Első felvonás. Levezetőelnök: Gyapay László
11:00–11:30    MILBACHER RÓBERT,  A novellista Arany
11:30–12:00    ONDER CSABA,  A „derék fajankó” és a „vértagadó testvér”: Néhány megjegyzés Arany János Toldijának polgári jogi szemléletéhez
12:00–12:30    TAKÁTS JÓZSEF, Műfajelméleti betétek Arany epikájában
12:30–13:00    Vita
13:00–14:30    Ebéd
14:30–16:30    Második felvonás. Levezetőelnök: Dávidházi Péter
14:30–15:00    HÁSZ-FEHÉR KATALIN, „Terra incognitán akarok járni” – A Buda halála
15:00–15:30    KOVÁCS GÁBOR, Néhány megjegyzés Arany elbeszélő költészetének diszkurzív rendjéről
15:30–16:00    KAPPANYOS ANDRÁS, Arany kudarcai
16:00–16:30    Vita
16:30–17:00    Kávészünet
17.00–18:50    Harmadik felvonás. Levezetőelnök: Szajbély Mihály
17:00–17:30    ZÁKÁNY TÓTH PÉTER, „fénytörődés átlátszó habon”: Néhány megjegyzés Arany János Vojtina Ars poétikája című töredékének a vizualitásához
17:30–18:00    Z. KOVÁCS ZOLTÁN, „Lapkivágások.”: Ars poetica és önéletrajzi narratíva Arany János Őszikék ciklusában
18:00–18:20    KASZAP-ASZTALOS Emese – SIDÓ Anna, Arany János ikonográfiája az új eredmények tükrében: Melyik talál? Arany János életében készült képmásai című kötet bemutatása.
18:20–18:50    Vita
19:00    Vacsora


Időpont: 2018. május 26. (szombat)
Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Miskolc, Erzsébet tér 3.


09.00–11:00    Negyedik felvonás. Levezetőelnök: Csorba Csilla
09:00–09:30    CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN, A dalnok búja „méltóbb, új kobozzal¨: Arany János énekköltészeti programja
09:30–10:00    TAMÁS FERENC, A populáris kultúra felhasználásával kísérletező Arany
10:00–10:30    KŐRIZS IMRE, „Maga Vénus már kaczagja”: A rímes és időmértékes antikfordítások Aranynál és tovább
10:30–11:00    Vita
11:00–11:30    Kávészünet
11.30–13:00    Ötödik felvonás. Levezetőelnök: S. Varga Pál
11:30–12:00    PORKOLÁB TIBOR, A  „majora canamus” kihívása: Arany János és az emlékóda műfaja
12:00–12:30    GYAPAY LÁSZLÓ, Egy rendhagyó emlékóda: Arany János Dante-interpretációja 32 sorban
12:30–13:00    Vita és a konferencia lezárása
13:15–15:00    Ebéd


A kísérletező Arany (konferencia)-1.docx