Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

A jog nyelvi dimenziója

A jog nyelvi dimenziója

tudományos konferencia

„A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai: A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére” című OTKA-112172 pályázat részeként

Időpont:

2014. november 14-15.

Helyszín:

MAB Székház, Deák-terem (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

 

Tervezett program:

 

2014. november 14. (péntek)

10.00-12.30

10.00-10.30: Szigeti Péter: A jog tárgyspecifikus kategóriái: jogrend – törvényesség – alkotmányosság

10.30-11.00: Badó Attila: Társadalmi státusz és tisztességes eljárás

11.00-11.30: Bencze Mátyás: A bírói indokolás minőségének vizsgálata

11.30-12.00: Takács Péter: A magyar állam átnevezése

12.00-12.30: Hidasi Viktória: A nemzeti beszédmód

12.30-13.30: Ebéd

13.30-16.00

13.30-14.00: Varga Csaba: Jog és nyelv? Jog mint nyelv?

14.00-14.30: Tóth J. Zoltán: A jogértelmezés "elementáris" módszerei Magyarországon: a nyelvtani szemantikai és szintaktikai, valamint a logikai értelmezés a magyar felsőbírósági gyakorlatban

14.30-15.00: Hegyi Szabolcs: Tényállítás vagy értékítélet? – Egy alapjogi kérdés nyelvi megközelítése

15.00-15.30: Ződi Zsolt: Alkalmas-e a Google a jogi problémák megoldására?

15.30-16.00: Vita, összegzés                                            

18.00: Közös vacsora

  

2014. november 15. (szombat)

9.00-12.00: A kutatás résztvevőinek bemutatkozó előadásai 15-15 percben

Dobos Csilla

Gedeon Magdolna

Kurtán Zsuzsa

Markovich Réka

Pázmándi Kinga

Puklus Márta

Sajgál Mónika

Szabó Miklós

Szendi Attila

Vincze Veronika

Vinnai Edina

[Ződi Zsolt]

12.00-12.30: A kutatási projekt informatikai támogatottsága

                Szendi Attila

Google Drive felület

Kutatási honlap

12.30-13.30: Ebéd

13.30-15.00: A feladatok áttekintése; a munkamegosztás kialakítása

                Szabó Miklós

                Vinnai Edina

Célrendszer pontosítása, véglegesítése

Az eszköztevékenységek célokhoz rendelése, véglegesítése

Indikátorok kijelölése, időbeni ütemezése – éves jelentések tervezése

A pénzügyi keretek áttekintése, tervezése, javaslatok megfogalmazása

A konferenciakötettel kapcsolatos teendők