Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Inverziós Ankét

Inverziós Ankét
Online konferencia

Időpont: 2020. november 2-3.  10:00

2020. NOVEMBER 2.

10:00
MEGNYITÓ
10:10
Megemlékezés STEINER FERENC professzor úr halálának 10. évfordulójáról
10:20
VÖLGYESI LAJOS
QDaedalus mérések a környezeti paraméterek folyamatos észlelésével
10:40
SZALAI SÁNDOR
A hagyományos geoelektromos elrendezésektől a kvázi null elrendezésekig
11:00
DOBRÓKA MIHÁLY
Klaszteranalízis a leggyakoribb érték módszer alkalmazásával
11:20
ILYÉS CSABA,VALERIE WENDO,YETZABEL FLORES,SZŰCS PÉTER,TURAI ENDRE
Különbségek és hasonlóságok felkutatása különböző klímájú mintaterületek csapadékösszegeiben spektrális elemzéssel
11:40
GRIBOVSZKI KATALIN,SZALAI SÁNDOR,MÓNUS PÉTER,KOVÁCS KÁROLY
Hosszútávú  földrengésveszélyeztetettség-becslés  a  Katerloch  Höhle  (Ausztria)  sértetlen állócseppkövének vizsgálatával
12:00-13:00
SZÜNET
13:00
VASS PÉTER
Illeszkedésvizsgálatok geostatisztikai eloszlást követő adatokon
13:20
KOVÁCS ATTILA CSABA,STICKEL JÁNOS,CSABAFI RÓBERT,HEGEDŰS ENDRE
Komplex geofizikai mérések egy budapesti telephelyen végzett geotechnikai vizsgálatokhoz
13:40
SZABÓ NORBERT PÉTER,DOBRÓKA MIHÁLY
Nem-hagyományos szénhidrogén-tárolók vizsgálata fúrólyuk-szelvények intervalluminverziójával
14:00
BALÁZS LÁSZLÓ
Mélyfúrási adatok zóna paraméterekkel együtt történőinverziója
14:20
BALÁZS LÁSZLÓ
Becsült paraméterek eloszlása, mellékfeltétel mellett végrehajtott inverzió esetén
14:40
DOBRÓKA TÜNDE EDIT,DOBRÓKA MIHÁLY
Steiner-szűrők a képfeldolgozásban és tomográfiai alkalmazásuk

2020.NOVEMBER 3.

9:00
ABORDÁN ARMAND,SZABÓ NORBERT PÉTER
Tárolókőzetek áteresztőképességének meghatározása hiperparaméter becsléssel támogatott PSO eljárással
9:20
REMECZKI FERENC,SZABÓ NORBERT PÉTER,DOBRÓKA MIHÁLY
Nem-konvencionális tárolókból származó kőzetminták áteresztőképességének meghatározása –geofizikai inverziós modell támogatásához
9:40
MIHÁLYKA JÁNOS
A magyarországi neogén törmelékes üledékek hővezetőképességének meghatározása fúrólyuk geofizikai szelvények segítségével
10:00
MAGYAR BÁLINT
A Gibárti mintaterület 4D-s InSAR deformációs mezőjének AZPOalapú meghatározása legkisebb négyzetek módszerével
10:20
NÁDASI ENDRE
A mélységbecslés pontosságának kőzetfizikai vonatkozásai földradar (GPR) mérések esetében
10:40
MOHAMMAD ZUBAIR
Effects of arbitrary 3-D inhomogeneities on 2D ERT profile data
11:00-11:30
SZÜNET
11:30
ABDELLATIF M.A.,NORBERT PÉTER SZABÓ
2D interval inversion method for the analysis of multi-well logging data
11:50
OMAR ALMARASHLY,MIHÁLY DOBRÓKA
Hilbert transform using the method of the Most Frequent Values1210VALADEZ VERGARA RAFAEL,NORBERT PÉTER SZABÓWell-log based TOC estimation using linear approximation methods
12:30
EMAD N.MASRI,ERNŐ TAKÁCS
The possibilities of Amplitude Versus Offset (AVO) analysis in geothermal exploration
12:50
MAHMOUD IBRAHIM ABDELAZIZ,MIHÁLY DOBRÓKA,ENDRE TURAI
Magnetic Data processing Using 2D Inversion Based Fourier Transformation Algorithm1310BYAMBASUREN TURTOGTOKH,ENDRE TURAI,MIHÁLY DOBRÓKA
Monte Carlo solution of the Tau-transformation and its application for a field measured pole-dipole TDIP dataset
13:30
BYAMBASUREN TURTOGTOKH,MIHÁLY DOBRÓKA,ENDRE TURAI
Well-determined  and  overdetermined  inversion  solution  of  the  Tau-transformation  and  its application for TDIP datasets measured in Mongolia
13:50
ZÁRSZÓ

Program