Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Inverziós Ankét

MAB Székház, Miskolc

INVERZIÓS ANKÉT


A Miskolci Egyetem Geofizikai Intézeti Tanszéke,
az MGE Észak-magyarországi Csoportja és
az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság
Geoinformatikai és Térinformatikai Munkabizottságának rendezvénye

Időpont: 2018. áprlis 20-21.

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)


PROGRAM

2018.ÁPRILIS 20.

10:00
MEGNYITÓ


10:10
DOBRÓKA MIHÁLY professzor úr 70 éves
Köszöntőt mond
a Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor,
az ME Műszaki Földtudományi Kar részéről Prof. Dr. Szűcs Péter dékán,
az  MTA  X.  Földtudományok  Osztályának  Geofizikai  Tudományos  Bizottsága
részéről Prof. Dr. Bondár István elnök,
a krakkói AGH Egyetem részéről Prof. Dr. Jadwiga Jarzyna,
a Magyar Geofizikusok Egyesületének részéről Magyar Balázs elnök,
az MTA CSFK, Geodéziai és Geofizikai Intézet részéről Dr. Wesztergom Viktor igazgató,
az  ELTE  Geofizikai  és  Űrtudományi  Tanszék  részéről Dr.  Timár  Gábor tanszékvezető,
a tanítványok részéről Dr. Fancsik Tamás,
az  ME  Geofizikai  és  Térinformatikai  Intézet  részéről Dr.   Turai   Endre intézetigazgató.

11:00
JADWIGA A.JARZYNA, PAULINA I.KRAKOWSKA, EDYTA PUSKARCZYK, KAMILA WAWRZYNIAK-GUZ, MARCIN ZYCH
Petrophysical characteristics of the shale gas formations in the Baltic Basin, Northern Poland

11:30
SZABÓ NORBERT PÉTER
A genetikus meta-algoritmikus inverziós módszer

12:00-14:00
FOGADÁS


14:00
VÖLGYESI LAJOS, TÓTH GYULA
A QDaedalus mérések tapasztalatai

14:25
TIMÁR GÁBOR, DRAHOS DEZSŐ, MOLNÁR GÁBOR
Szögméréstől a földalakig –a gravitációs mérés megjelenése a geodéziában

14:50
ILYÉS CSABA, TURAI ENDRE, SZŰCS PÉTER
Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata

15:15
DRAHOS DEZSŐ, GALSA ATTILA
Egyesített geofizikai inverzió –szimulációs példák

15.40-15.50
SZÜNET

15:50
KOVÁCS ATTILA CSABA, SZŐTS GERGELY
Teljes hullámforma inverziós kísérletek felszíni 2D szeizmikus reflexiós adatokon

16:15
TURAI ENDRE, BARACZA MÁTYÁS KRISZTIÁN, NÁDASI ENDRE, SZILVÁSI MARCELL
Földtani  szerkezetek  ésfelszín  alatti  objektumok  kimutatása  a  geoelektromos  mérések adatainak inverziójával

16:40
SZOKOLI KITTI,SZALAI SÁNDOR
Kvázi  null-és  hagyományos  geoelektromos  elrendezések  leképezési  tulajdonságainak összehasonlítása numerikus és analóg modellezés alapján

17:05
KISS ANETT
Kettős Relaxációs Modellek az akusztikus terjedési jellemzők leírására

2018. ÁPRILIS 21.

9:00
NÁDASI ENDRE
A georadar (GPR) mérések kiértékelésének gyakorlati problémái

9:25
KUSLITS LUKÁCS
A külső földmag elektromos áramrendszereinek paraméterbecslése a geomágneses főtér modelljének segítségével

9:50
ABORDÁN ARMAND
Particle swarm optimization driven factor analysis for the lithological characterization of aquifers

10:15
CZIROK LILI, KUSLITS LUKÁCS
Földrengés-csoportok osztályozásának hatása a rajtuk elvégzett feszültséginverzióra
10:40-10:00
SZÜNET

11:00
LUKÁCS TAMÁS
Fúrólyukban végzett IP mérések inverziója permeabilitás becslésére

11:25
DANIEL ODURO BOATEY NUAMAH
The use of inversion-based Fourier transformation algorithm in processing non-equidistantly measured magnetic data

11:50
MUHAMMAD NUR ALI AKBAR
A systematic dependence of acoustic velocity on internal pore structure

12:15
BRAUN BENCE ÁDÁM
Palagáz formáció litológiai tagolása robusztus klaszteranalízis felhasználásával

12:40
ZÁRSZÓ

Az Ankéton a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő 2018. április 18. 12 óra.
Az előadásokhoz projektort és laptopot biztosítunk.
Jelentkezés:Abordán Armandnálgfaa@uni-miskolc.hu
Tel.: 46-565-111, 23-24 mellék