Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Interdiszciplináris Konferencia

MAB Székház, Miskolc

Interdiszciplináris konferencia
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója
és Görgei Artúr születésének
200. évfordulója
emlékére

Időpont: 2018. szeptember 19.

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)


9.15-9.45
Regisztráció
9.45
Köszöntő beszédet mond
Dr. Tóth Arnold múzeumigazgató, Herman Ottó Múzeum
Titkos Sándorné elnök, B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület

Levezető elnök: Dr. Tóth Arnold

10.00-10.20
Hermann Róbert: Görgei Artúr Miskolcon 1849 februárjában,
márciusában és júliusában
10.20-10.40
Lengyel Beatrix: Fénnyel írott életút - Görgei fényképeiről
10.40-11.00
Fazekas csaba: A magyar püspöki kar és az áprilisi törvények

11.00-11.10
Hozzászólások

11.10-11.20
Szünet, Büfé

Levezető elnök: Dr. Fazekas Csaba

11.20-11.40
Gyulai Éva: Pulszky Ferencné született  Therese Walter a szabadság-
harcban és az emigrációban
11.40-12.00
Szalipszki Péter: A Károlyi grófok a szabadságharcban
12.00-12.20
Oláh Tamás: Ondódy Kálmán sátoraljaújhelyi tevékenyésége 1818 tavaszán
12.20-12.40
Békési Gábor: 1848-as emlékiratok - emlékiratok 1848-ról

12.40-12.50
Hozzászólások

12.50-13.20
Szünet, Büfé

Levezető elnök: Dr. Gyulai Éva

13.20-13.40
Farkas Ferenc: Zsolcai honvédtisztek az 1848/49-es szabadság-
harcban
13.40-14.00
Fazekasné Majoros Judit: A Tarcal-Bodrogkeresztúr környéki
csata, 1849. január 22-23.
14.00-14.20
Kőmíves Tibor: Város és háború. A Kassa melletti budaméri csata
1848 decemberében

14.20-14.30
Hozzászólások

14.30-14.40
Szünet, Büfé

Levezető elnök: Dr. Lengyel Beatrix

14.40-14.50
H. Szilasi Ágota: Az elsiratott szabadság - Kovács Mihály (1818-
1892) nemzeti tartalmi festményei
14.50-15.10
Vámosi Katalin: Andrássy Gyula és Horváth Lajos portréi
a Nemzeti Arcképcsarnokban
15.10-15.30
Viszóczky Ilona: A tardi keresztszemes "kosutbankós" hímzésminta
díszítmény előfordulása a Herman Ottó Múzeum néprajzi textíliáin
15.30-15.50
Bodnár Mónika: Szabadságharci morzsák a magyar
néphagyományban

15.50-16.00
Hozzászólások

16.00-16.10
A konferencia zárása
Zárszót mond: Dr. Gyulai Éva

Meghívó