Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Hangokká lett emlékezet

Hangokká lett emlékezet

Trianontól a II. világháborúig a zene tükrében
(országos és helytörténeti kitekintéssel a nemzeti ünnep erőterében)

Időpont: 2022. március 11.  17:00

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

Közreműködik: Ács Gabriella és Kolozsi Balázs - ének, Blaskovics Bence - cselló,
Bárány Zoltán - klarinét, Flach Antal - zongora (MMA ösztöndíjas)


A műsorban elhangzó szerzők és műveik:

Thurzó Nagy László: Dal a turul madárról („valóságos imádsága lett a megszállott területek magyarságának”)
Miskolci születésű újságíró, költő és nótakomponista, a 10-es honvéd gyalogezred tagja, budapesti évei alatt a Művelődés filmgyár tulajdonosa.

Dénes Géza: Nagy Isten – dal
Honvédhadnagy, műkedvelő komponista, itt elhangzó, Trianont sirató dalát Kovács Saroltával együtt komponálta. A mű eredeti kéziratból hangzik fel.

Rajter Lajos: Romantikus rondó (klarinét-zg.) / Oh, Frühling / Aranyfelhő az égen – dal
Bazin-i születésű, majd – egy rövidebb anyaországi, tanulmányi és pályakezdő időszakot leszámítva – Pozsonyhoz kötődő zeneszerző-karmester.

Vándor Sándor: Concertino csellóra és zongorára
Miskolcon született, majd külföldön tanult, pályafutását Budapesten betetőző karnagy-zeneszerző. Miskolcon keletkezett hangszeres zenéjé jelenleg kéziratban, a mű bemutatása egyben ősbemutató is lesz.

Donáth Lajos: Ha én teremtettem volna a világot – dal
Nagyszebeni születésű, Nyugat-Európa metropoliszaiban is sikerrel vezénylő operettszerző-karnagy. Utolsó éveit Miskolcon töltötte (melyről nem igen tesz említést a szakirodalom).

Hollósy Kornél: Kárpáti fecskék – dal
Zeneakadémiát végzett orgonaművész, zeneszerző, Miskolcra tanárként került (még az első világháború idején), terjedelmes zeneszerzői életművét is itt alkotta meg, de csak kevés műve maradt fenn. Egyik zenekari műve a Székesfővárosi Zenekar pályázatán díjazásban részesült.

Engel György: Dal az avasi kilátóról
Miskolc-diósgyőri orgonaművész (Hollósy Kornél tanítványa), önálló szerzői estet tartott. Pályafutását és életét a deportálás ontotta ki, egyetlen fennmaradt dala egy képeslapon található.

Felcsiki Gábor: Székely dalok (Virágzik a nagyenyedi fenyveserdő / Gyere pajtás)
Lovagkereszttel és érdemrenddel kitüntetett gyalogsági alezredes, elcsatolt magyar területek visszafoglalásában játszott vezető szerepet.

Valkovszkyné Fail Ilona: Ragyog még a dolmányom – induló-fox
Miskolci zeneszerzőnő, a város kulturális életének tevékeny személyisége volt.

Kovács Sarolta: Apfelbaum – dal
Erdélyi származású Miskolcon nevelkedő és tanító zongoraművész, zeneszerző. Miután megözvegyült Thurzó N. László feleségeként szalont működtetett, ahol az ország vezető muzsikusai és külföldi művészek is megfordultak. A mű eredeti kéziratból hangzik fel.

Dohnányi Ernő: 4. esz-moll Rapszódia zongorára
Pozsonyi származású zeneszerző karmester, a két világháború közötti magyar zeneélet legkiemelkedőbb alakja.

Közreműködik: Ács Gabriella – énekművész, Kolozsi Balázs (a Miskolci Nemzeti Színház énekese), Blaskovics Bence (a Miskolci Szimfonikus Zenekar cselló szólamvezetője), Flach Antal – zongora (MMA ösztöndíjas, kutató-művésztanár)


A belépés díjtalan.

Meghívó

Itt nézhető vissza:

Hangokká lett emlékezet (2022.03.11.)