Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

EMBERmesék - online előadássorozat 5.

EMBERmesék
Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete tavaszi
online előadássorozata
Társszervező:
MAB Társadalomelméleti Szakbizottság

Az emberi gondolkodás és  "emberlétünk" történetének egyik  legalapvetőbb, legérdekesebb és ugyanakkor talán legnehezebben megválaszolható kérdése az, hogy  „mi az ember?” A hat alkalomból álló online előadássorozat társadalomkutatók segítségével a fenti kérdésre keresi a választ  - a téma irodalmi, vallási, pszichológiai és szociológiai reflexióin keresztül.


Időpont: 2022. május 26. 17:00  

Dr. habil Fazekas Csaba  előadása
Kép és hasonlatosság: vallások emberképe

"Az emberiség örök, megválaszolatlan kérdése, hogy létezik-e Isten, vagy léteznek-e istenek, életünket meghatározó természetfeletti lények és törvényszerűségek. Alighanem ez a kérdés mindig is megválaszolatlan marad, hiszen „az Istent soha senki nem látta”
(János evangéliuma,1.18), vagyis emberként soha nem lehet pontos ismeretünk arról, hogy egy, az embernél magasabb rendű lény hogyan gondolkozik. Arról viszont igen, hogy az ember mikor, hogyan és milyen képet alkotott istenéről vagy isteneiről.
Az előadás – a teljesség igénye nélkül – megpróbálja vázlatosan áttekinteni, hogy a nagyobb vallások milyen istenképeket alakítottak ki, hogyan határozták meg az ember és istene(i) közötti viszonyt, milyenek voltak az „uralkodó”, az embereket „szerető”, vagy azokhoz éppen közömbösen viszonyuló istenek."
(Fazekas Csaba)Az előadás az alábbi linken kerül megtartásra:

https://join.skype.com/ATLEWwYyTj0d
Mindenkit szívesen látunk, előzetesen nem kell regisztrálni!
Az előadás 40 perces, melyet 20 perces beszélgetés követ.