Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

EMBERmesék - online előadássorozat 3.

EMBERmesék
Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete tavaszi
online előadássorozata
Társszervező:
MAB Társadalomelméleti Szakbizottság

Az emberi gondolkodás és  "emberlétünk" történetének egyik  legalapvetőbb, legérdekesebb és ugyanakkor talán legnehezebben megválaszolható kérdése az, hogy  „mi az ember?” A hat alkalomból álló online előadássorozat társadalomkutatók segítségével a fenti kérdésre keresi a választ  - a téma irodalmi, vallási, pszichológiai és szociológiai reflexióin keresztül.


Időpont: 2022. március 31. 17:00

Dr. Osváth Andrea előadása
Sokarcú emberemlékezet

Az előadás az alábbi linken kerül megtartásra:
https://join.skype.com/ATLEWwYyTj0d

 

Igaza van-e Proustnak, amikor regényfolyamában azt állítja, hogy az igazi öröm az önkéntelen (nem szándékos) emlékezésben rejlik, és mialatt emlékezünk, formálódunk, alakulunk mi magunk is? Hogyan segít az irodalom abban, hogy miközben sodródunk a jelenkori történelemmel, az írott szöveg befogadásával emléknyomokat idézünk föl saját életünkből át-és átértelmezve azokat, formálva ezzel a múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt? Hány olvasata van ugyanannak a történetnek? Hány fajta emberemlékezet létezik?

Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, irodalmi művek között kalandozva.Mindenkit szívesen látunk, előzetesen nem kell regisztrálni!
Az előadás 40 perces, melyet 20 perces beszélgetés követ.