Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

A COVID-19 árnyékában: A járványhelyzet hatásai a magyar munkaerőpiacon

A Miskolci Akadémiai Bizottság Humán Erőforrások Munkabizottságának rendezvénye

Időpont: 2022. május 17. 14:00

A COVID-19 árnyékában: A járványhelyzet hatásai a magyar munkaerőpiacon
online eszmecsere

A rendezvény helye: online workshop a Teams programmal
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:bt2jXf5mij5l2Y4-
3x0nlatwsDLyVMldfuScMl1a-
pI1@thread.tacv2/1651644856276?context=%7B%22Tid%22:%22c43201f8-7cd8-4144-
9080-ec5947253558%22,%22Oid%22:%224371924f-351c-45ba-bf65-
508ddbc51e6a%22%7D

Előadó:
Dr. Lipták Katalin
tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes,
tanszékvezető, egyetemi docens
Miskolc Egyetem

A tanácskozás nyitott, amelyen munkatársait, kollegáit is szívesen látjuk.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.


Kérjük, regisztráljon az stsne@uni-miskolc.hu címen

Meghívó