Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Aktualitások a fogászatban: a fogorvostudomány gyakorlatban felmerülő problémái II.

MAB Székház

Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottság
Sztomatológiai Munkabizottság
kreditpontos tudományos ülése

Aktualitások  a fogászatban: a fogorvostudomány gyakorlatban felmerülő problémái II.

A továbbképzés akkreditált és írásbeli vizsgával (teszt) zárul, fogorvosok, assziszten-sek, valamint dentálhigiénikusok számára is
Jelentkezés: ufamgo@gmail.com, vagy az oftex oldalán, on-line
Regisztrációs díj fogorvosok számára: 3000 Ft (kreditpont igény esetén, egyébként in-gyenes)
Regisztrációs díj asszisztensek számára nincs.
Megszerezhető kredit pont: 12 Szabadon választható

Időpont:  2019.02.09. 9:30
Regisztráció: 9:00-tól

Helyszín:  MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)


Délelőtti Program


9:30  Dr. Tar Ildikó, PhD,Adjunktus (Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék):
Fertőző betegek ellátása a mindennapi fogászati gyakorlatban

10:15  Dr. Faragó Ildikó PhD ,Elnök, Adjunktus (MAB Sztomatológiai Munkabizottság; ME Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék):    
Szájhigiénéről a XXI. században (a Procter & Gamble® támogatásával)

11:00  Dr. Tanos Ervin ,Előadó:Dr. Kútvölgyi Ida, (fogszakorvos):
Lágylézerek a fogorvosi gyakorlatban

11:45  Dr. Zombor Judit Titkár (fogszakorvos, MAB Sztomatológiai Munkabizottság):
Mentálisan sérült betegek ellátása éber állapotban, kiemelt fogászati ellátás igénybevé-telének lehetőségei megyénkben (Esetbemutatás).


12:30  Dr. Barzó Timea PhD, Docens (ME- Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, B-A-Z Megyei Orvosi Kamara jogtanácsosa):
A praxisjog a gyakorlatban

13:15  Dr.Volom András (fogszakorvos):    
A szálerősítés klinikai alkalmazása fogorvosi rendelőkben

14:00  Elmélet és gyakorlat. Kerekasztal beszélgetés  


Délutáni Program I.


Időpont:  2019.02.09. 14:45                                                          
Részvételí díj: 25000Ft

Dr.Volom András (fogszakorvos) Hands on kurzusa, melynek témája:
A szálerősítés klinikai alkalmazása fogorvosi rendelőkben
A merevítőrostok oly sok esetben segítik ki a fogorvost, hogy méltán ott a helyük minden rendelőben. Három témát veszünk át: az első a vészhelyzeti sínezés (pl.: bale-setben meglazult fogak stabilizálására), a második téma a parodontális sínezés, míg a harmadik, a frontfog azonnali immediát pótlása, funkcióstabil ideiglenes fogmű ké-szíthető.

Délutáni Program II.


Időpont:  2019.02.09. 14:45                                                          
Részvételí díj:15000Ft

Dr.Jász Máté (fogszakorvos) Hands on kurzusa, melynek témája:
Kinek lenne kényelmes egy 42-es cipő? Az állkapocsízületi működés alapjai.
A gyakorlatias szemléletű előadás keretében megismerkedünk néhány fontos alapfo-galommal. Ez után áttekintjük azokat az eszközöket, melyek segítségünkre vannak a mindennapi protetikai gyakorlatban az egyéni értékek rögzítésében és azok szimulálá-sában, megadva ezzel a lehetőséget a fogtechnikusnak arra, hogy ne általában egy fogpótlást, hanem a páciens szájába funkcionális szempontból is egyedileg illeszkedő fogpótlást készítsen.
A délutáni kurzusra jelentkezőket kérjük, hogy KÜLÖN, emailben is jelezzék részvé-teli szándékukat!

A továbbképzést támogatja a Dental Professional Kft.

Meghívó