Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Akadémiai Esték

AKADÉMIAI ESTÉK
 
MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG
és a
„Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
közös rendezvénye

Időpont: 2019. december 4. 17:30

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3. )


Pódium beszélgetés

Vendég:
Páczelt István
professor emeritus
Miskolci Egyetem

Beszélgető társ:
Hajnal József újságíró

Nyírparasznyán 1939-ben született. Szakmai pályafutása Debrecenben a Mechwart András Gépipari Technikumban indult, ahol 1957-ben híradásipari technikusi, majd a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1962-ben gépészmérnöki oklevelet szerez.Egyetemi gyakornok a Mechanikai Tanszéken, tanársegéd, adjunktus (1969−1971), egyetemi docens (1971−1983), egyetemi tanár (1983−2009), jelenleg emeritus professor. Az 1982/83-as tanévben tudományos dékánhelyettes, 1983-tól 11 éven át mint dékán irányítja a Gépészmérnöki Kart, ill. 2000−04 között az egyetem általános rektorhelyettese. 1993−2003 között a Mechanikai Tanszék vezetője. A Sályi István Gépészeti tudományok doktori iskolának 15 éven át vezetője. A 80-as években számos oktatás-, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos országos hatókörű bizottságban, testületben tagként, elnökként fejteti ki – a szakma elismerése mellett – munkáját. Oktatásfejlesztés, minőségbiztosítás témakörökben hosszú éveken át nagy energiával dolgozik a Magyar Akkreditációs Bizottságban, 2006−09 között alelnöki teendőket is ellátva.
1966. szeptember 16-tól 1969. október 31-ig ösztöndíjas aspiráns a Szovjetunióban, a Leningrádi Kalinyin Politechnikai Intézet Mechanikai és Folyamatok Irányítása Tanszékén. 1969-ben védi meg kandidátusi értekezését. 1977-ben egy éves Keldis ösztöndíjas tanulmányút keretében a Szovjet Tudományos Akadémia Mechanikai Problémák Intézetében (Moszkva) tudományos főmunkatársként dolgozik. Akadémiai doktori értekezését 1982-ben védi meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1987-ben levelező, majd 1995-ben rendes tagjává választja.
A Miskolci Egyetem Mechanikai Tanszékén gyakorlatokat vezet, majd előadásokat tart a műszaki mechanika, szerszámgépek dinamikája, héjelmélet, kontinuummechanika, rugalmasságtan, szerkezetek szilárdságtana, szerkezetek mechanikája, végeselem-módszer stb. tárgykörökben. Rendszeresen irányít diplomatervezést és tudományos diákköri munkákat. Aktívan részt vesz a Gépészmérnöki Kar Géptervezői szak Alkalmazott mechanikai ágazat, illetve a moduláris tanterv Gépek és szerkezetek mechanikája szakismereti blokk oktatási anyagának kimunkálásában, mindezekhez előadásvázlatokat, jegyzeteket, ill. oktatást is szolgáló végesem-módszerrel kapcsolatos számítógépi programokat állít össze.
Az oktatás mellett rendkívül fontosnak tartja a tudományos kutatómunkát. Vezetése alatt a 6 fő egyetemi doktori címet, 8 fő pedig PhD-fokozatot szerez, továbbá vezetésével az MTA által támogatott MTA−ME Numerikus Mechanika Kutatócsoport is jelentős kutatási eredményeket felmutatva fejti ki tevékenységét.

Meghívó