Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

BÜNTETŐJOGI TANULMÁNYOK 2017

1.
Polgár András:
Batta újjászületése
Az extrém bűncselekményekkel szembeni védekezés lehetőségei a 90-es években, és a tapasztalatok
egy jogeset elemzése alapján
A teljes dolgozat:
PolgarA - Battaújjászül(pdf).pdf