Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A VEAB Év Kutatói 2016-ban

A három díjazott: Pál Magda, Csernicskó István és Kuczman Miklós

Ünnepi előadóülést tartottak a VEAB-ban  a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 7-én délelőtt. Pósfai Mihály akadémikus, az MTA VEAB elnökének köszöntő beszéde után három 45 év alatti tudós vehette át az Év Kutatója díjat:

Élettudomány területén Pál Magda a martonvásári MTA ATK mezőgazdasági Intézet kutatója kapta az ösztöndíjat. Pál Magda Jászberényben született 1974-ben. Molekuláris biológusként végzett 2001-ban Debrecenben, majd az ELTE-n PhD fokozatot szerzett 2009-ban. Munkáját Martonvásáron, az Agrártudományi Központ Mezőgazdasági Intézetében végezte, jelenleg a tud. főmunkatárs.
Kutatómunkáját a növényi stresszélettan területén végzi, az abiotikus stresszekkel, a szalicilsav hatásával és metabolizmusával, a poliaminok hatásával, metabolizmusával és jelátvitelben betöltött szerepükkel foglalkozik gabonafélékben. Több kutatási pályázat vezetője, ill. résztvevője. Tudományos közéleti tevékenységéből emlitésre méltó, hogy a VEAB Biológiai Szakbizottságának titkára (2014-) valamint a Növényi biotechnológiai és Növénynemesítési Munkabizottságának tagja. 68 publikációjának impakt faktora 42.22, független hivatkozásainak száma több, mint 300.

Társadalomtudomány területen Csernicskó István kárpátaljai nyelvész, a Pannon Egyetem oktatója kapta az ösztöndíjat. Csernicskó István 1973-ban született az ukrajnai Csapon. 1995-ben az Ungvári Állami Egyetemen diplomázott. PhD fokozatát 2001-ben az ELTE bölcsészkarán szerezte nyelvtudományokból, majd ugyanitt habilitált 2012-ben. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főiskolai tanára, ill. a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense.
Kutatásait szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, valamint a nyelvi jogok területén végzi. Számos szakcikk, monográfia, szakkönyv szerzője. Közel 400 tudományos közleményére több, mint 2000 hivatkozást kapott. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználatának kutatásával és anyanyelvének megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatban kifejtett munkásságáért Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Matematika és természettudomány területén Kuczmann Miklós a győri Széchenyi Egyetem tanára kapta az ösztöndíjat. Kuczmann Miklós 1977-ben született Kapuváron. 2000-ben szerzett villamosmérnök diplomát Budapesten a Műszaki Egyetemen, majd ugyanitt PhD fokozatot 2005-ben. 2011-ben habilitált, 2015-től pedig az MTA doktora. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Automatizálási Tanszék vezetője, ill a kar dékánja.
Kutatási témái a végeselem-módszer villamosmérnöki alkalmazásai, numerikus módszerek, ferromágneses hiszterézis, párhuzamos számítások, szabályozástechnika, valamint irányításelmélet. Munkáját számos szakmai elismeréssel dijazták, eredményeit rangos konferenciákon adta elő. Közel 200 publikációjára több mint 300 hivatkozást kapott.

A díjak átvétele után a három fiatal tudós rövid előadásban számolt be kutatási területéról. 

 


A díjazottak:

VEAB csern-pal-kucz.jpg

Csernicskó István, Pál Magda és Kuczmann Miklós