Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A Kiegyezés 150 éve

A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság konferenciája

Időpont: 2017. november 23-24.
Helyszín: a VEAB-székház első emeleti előadóterme és tanácsterme


2017. november 23. (csütörtök)

09:45-10:15
Megnyitó - Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Köszöntők:
Polgárdy Imre elnök, Veszprém Megyei Közgyűlés
Pósfai Mihály elnök, MTA Veszprémi Területi Bizottság
10:15-10:30
Kulturális program Felföldi Gábor előadóművész versműsora

Plenáris előadások

Elnök: Garaczi Imre (MTA-VEAB)
10:30-11:00
Duray Miklós (író, szlovákiai magyar politikus, Pozsony): Kiegyezés, megegyezés, szerződés vagy alku?
11:00-11:30
Deák Ernő (történész, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, Bécs): Egyensúlykeresés – egyensúlyteremtés
11:30-12:00
Bali János (igazgató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest): A Kiegyezés értékelése a 20. századi magyar közgondolkodásban
12:00-12:30
Varga Csaba (szociológus, Stratégiakutató Intézet, Budapest): Az Új Megegyezés nyilvánvaló és rejtett feltételei
12:30-13:00
Kérdések, vita

13:00-14:00 Ebédszünet

Szekcióelőadások:

1. Elnök: Duray Miklós
Helye: Előadóterem I. em.

14:00-14:20    Ress Imre: A horvát érdekérvényesítés lehetőségei és korlátai a kiegyezés rendszerében
14:20-14:40    Vizi László Tamás: Az 1867-ben megszülető OMM a nemzetközi politikai erőtérben
14:40-15:00    Garaczi Imre: Mocsáry Lajos nemzet- és nemzetiségpolitikai elvei a Dualizmus korában
15:00-15:20    Maleczki József: Hogyan, mikor és miért cserélte le a kiegyezés szó a kiegyenlítést?
15:20-15:40    Kérdések, vita        
15:40-16:00    Szünet    

2. Elnök:      Kalmár Zoltán                         
Helye:    Előadóterem I. em.

16:00-16:20    Kiss Endre: Filozófia és Kiegyezés. Kemény Zsigmondról
16:20-16:40    Hudra Árpád István: Kemény Zsigmond Széchenyi Istvánról és a Kiegyezés
16:40-17:00    Katona Csaba: Kiegyezés – kiegyezések. 1867 olvasatai a magániratokban
17:00-17:20    Nagy Miklós Mihály: Habsburg-birodalmi nagyhatalmiság és gyarmatosítás
17:20-17:40    Bödők Gergely: Elvtelen önfeladás vagy reális kompromisszum? – A Kiegyezés magyarországi emlékezete
18:00-18:20    Kérdések, vita    

3. Elnök: Bali János                            
Helye:  Tanácsterem I. em.

16:00-16:20    Kovács Kálmán Mihály: Ferenc József az „apostoli király”
16:20-16:40    Lugosi Szabó Gergely: Kisebbség a kisebbségben – a magyar görögkatolikus hívek helyzete a reformkortól a Monarchia felbomlásáig.
16:40-17:00    Györe Géza: Eötvös József jelentősége és szerepe a magyar könyvtárügy korszerűsödésében a Kiegyezés után
17:00-17:20    Szelke László: A kivégzésektől a Kiegyezésig. Ferenc József és Erzsébet királyné útja a koronázásig
17:20-17:40    Mészáros Andor: A cseh kiegyezési kísérlet
17:40-18:00    Kérdések, vita    2016. november 24. (péntek)

Plenáris előadások

9:00-9:30
Kulcsár László(professzor emeritus, Soproni Egyetem): Az 1867 utáni gazdasági-társadalmi átalakulás „világos” és „sötét” oldala
9:30-10:00
Tefner Zoltán (egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem): Az 1867-es kiegyezés és a lengyelek
10:00-10:30
Andrási Dorottya (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A szubdualista modell fogadtatása Horvátországban – érvek és ellenérvek
10:30-11:00
Kérdések, vita

11:00-11:30
Szünet

Szekcióelőadások

4. Elnök: Kulcsár László                                          
Helye: Előadóterem I. em.

11:30-11:50    Agg Zoltán: Állam- és közigazgatási modellek a Kiegyezés korában – a magyar vármegyerendszer
11:50-12:10    Molnár Gergely: A Kárpát-medence vasúthálózatának stratégiai ereje a Kiegyezés előtt és azt követően
12:10-12:30    Huszár Zoltán: Egy multinacionális nagyvállalat működése az Osztrák-Magyar Monarchia idején. A Dunagőzhajózási Társaság szerepe és jelentősége
12:30-12:50    Majdán János: Viták, tervek és a valóság a vasúti fejlesztések birodalmi és magyarországi megvalósulásáról
12:50-13:10    Szabadkai Attila Csaba: Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági fejlődése, a magyar nemzetgazdaság felzárkózási kísérlete és eredményei egyes fejlettségi mutatók szerint
13:10-13:30    Szabadkai Antal: A Monarchia politikai berendezkedése és a gazdasági erőviszonyok alakulása az államalakulaton belül és kívül
13:30-13:50    Kérdések, vita    

5. Elnök:  Garaczi Imre                                               
Helye: Tanácsterem I. em.

11:30-11:50    Lénárt Éva: Az Osztrák-Magyar Monarchia Balkán-politikája – Bosznia-Hercegovina megszállása
11:50-12:10    Sashalmi Ádám: Az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország
12:10-12:30    Németh Viktória: Osztrák-magyar északi-sarki expedíció geopolitikai perspektívából
12:30-12:50    Paládi Renáta: Jelenkori attitűdök a dualizmus történelméről Ukrajnában
12:50-13:10    Gál Jolán: A szerb nemzetfejlődés és a magyar Kiegyezés a 19. század második felében
13:10-13:30    Kérdések, vita   

 

Rendezők:
a VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága
NSKI
Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely

 

FELHÍVÁS A KONFERENCIÁRA: Megegyezés - 1867_javdatum.pdf