Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Elhunyt Székely György akadémikus, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának tagja

A gyászoló család,
a Magyar Tudományos Akadémia és
a Debreceni Egyetem
mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja mindazokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

PROF. DR. SZÉKELY GYÖRGY
akadémikus

az MTA Biológiai Tudományok Osztályának tagja,
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Professor Emeritusa,
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet volt vezetője,
az egykori Debreceni Orvostudományi Egyetem volt tudományos rektor-helyettese,
a Debreceni Akadémiai Bizottság volt elnöke.
számos magas rangú díj és kitüntetés birtokosa
életének 91. évében, 2017. szeptember 24-én örökre eltávozott közülünk.

Búcsúztatására 2017. október 3-án, kedden 13:00 órakor,
római katolikus szertartás szerint kerül sor a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozójában.

Prof. Dr. Székely Györgyöt
a Magyar Tudományos Akadémia,
a Debreceni Egyetem, valamint az Általános Orvostudományi Kar
saját halottjának tekinti.

Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük.


http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-szekely-gyorgy-neurobiologus-az-mta-rendes-tagja-108051