Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

A Dr. Tankó Béla Emlékdíj 2017 évi díjazottja Trócsányi Zoltán akadémikus

Tankó Béla biokémikus, egyetemi tanár, nevéhez kapcsolódik a fruktóz-I-foszfát, a Tankó–Robinson-észter felfedezése. Az 1950-es években a nukleinsavak kutatásában is részt vett, amely nagy jelentőséggel bírt a magyarországi daganatkutatás számára. Alapítója a Debreceni Egyetem Biokémiai Intézetének. Tevékenysége elismeréseként a Tankó család és a Debreceni Egyetem emlékdíjat alapított, melyet 1996-ban adtak át először.
Az idei díjazott Trócsányi Zoltán akadémikus, a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, aki jelenleg az Európai Részecskefizikai Laboratóriumban (CERN) végzi kutatásait. A részecskefizikus az „Egyszerű, szép – és igaz” című előadásában amellett érvelt, hogy a mindennapjainkat átszövő jelenségek tömör képletekkel leírható fizikai törvények segítségével értelmezhetők. Az ünnepség résztvevőit Gergely Pál akadémikus, az MTA DAB elnöke és Csernoch László egyetemi tanár, a DE tudományos rektorhelyettese köszöntötte. A díjat Oláh Éva professzor asszony távollétében Jenei Zsuzsa asszisztens, a díjazottat pedig Lovas Rezső akadémikus, az MTA Atomki emeritus kutatóprofesszora mutatta be. A Dr. Tankó Béla Díj eddigi kitüntetettjei a rendezvényen átvehették Virágos Márta által szerkesztett „Tankó Béla (1905–1974) – A Biokémia Intézet alapítója” című könyvet, amely a Debreceni Egyetem Tudós Professzorai sorozat 2016 augusztusában megjelent kötete.