Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

PhD pályázat 2017


Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB) lehetőséget kíván teremteni a régióban elért legújabb és legérdekesebb PhD munkák megismertetésére. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2016-ban vagy 2017-ben szerezték meg doktori fokozatukat. A szervezőbizottság a társadalom- élettelen- és élőtudományok legjobb PhD munkáit 150-150 eFt jutalomban részesíti.

Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk rövid összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elektronikusan elküldeni. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra.

A konferenciát 2017 novemberében rendezzük a DAB Székházban. A szervezőbizottság a beküldött összefoglalók alapján választja ki az elhangzó előadásokat és a díjazottakat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minél több tudományterület képviselői kapjanak lehetőséget eredményeik bemutatására.


FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
Az egységes formátum érdekében kérjük a következő útmutató betartását:
-    Összefoglalóját „Calibri” betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, egyes sorközzel állítsa össze. A szerzőket és a címet is magába foglalóan, a szóközökkel együtt maximum 2200 karakter.
-    Az absztrakt címe félkövér betűkkel íródjon.
-    A cím alá, egy sort kihagyva a szerző(k) neve kerüljön. Több szerző esetén húzza alá az előadó nevét a szerzők közül.
-    Egy sort kihagyva, a következő sorban a munkahely szerepeljen. Egy sort kihagyva kezdődhet az összefoglaló. A teljes szöveg egyes sorközzel, sorkizárt formátumban íródjon.
-    Kérjük, külön adja meg a pályázó nevét, munkahelyét, levelezési címét és e-mail elérhetőségét.


Kérjük, hogy az előadást tartani szándékozók 2017. szeptember 26-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát, értekezésük magyar nyelvű tézisét, valamint a pályázó adatait elektronikus formában a titkarsag.dab@tab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2017. október 15-ig értesítjük.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS